Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Ontwerpakte Notariskantoor Grondprijzen CBS-prijsindex

 

KOOPRECHT GRONDLEASING

Teneinde de continuïteit aan de erfpachter te garanderen verleent de grondeigenaar aan de erfpachter gedurende het bestaan van deze erfpachtverhouding het te allen tijde uitvoerbare recht tot koop van de blote eigendom van voormelde in erfpacht uitgegeven gronden.

Alsdan is de koopprijs gelijk aan de optelsom van beide rekenuitkomsten hierna onder a en b, waarbij jaargedeelten worden meegerekend en negatieve uitkomsten niet meetellen:

a. de vrije verkeerswaarde op het moment van uitoefening van het kooprecht van voormeld in erfpacht uitgegeven gronden, verminderd met de jaarlijkse canon op het moment van vestiging van het erfpachtrecht, zijnde (€ ///////), vermenigvuldigd met twee/derde (2/3) van het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht;

b. de jaarlijks verschuldigde canon op het moment van uitoefening van het kooprecht maal dertig (30), verminderd met de vrije verkeerswaarde op het moment van uitoefening van het kooprecht vermenigvuldigd met het één/twintigste (1/20) deel van het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht.

Ontwerpakte.pdf

 

 

 

Voorbeeld uitwerking kooprecht
 
         
  Einde erfpacht      
         
a. vrije verkeerswaarde einde erfpacht 50.000    
  jaarcanon aanvang erfpacht à 2.500 x 2/3 x 30 af 50.000    
  Rekenuitkomst:
0  
         
b. jaarcanon einde erfpacht à 2.500 x 30 75.000    
  vrije waarde einde erfpacht à 50.000 x 1/20 x 30 af 75.000    
  Rekenuitkomst:
0  
  Uitkomst optelsom koopprijs ondernemer:  
nihil
 
         
 

 

 

       
   

CONTACT

    Agri-Financiering
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.com
  ____________________________________________
       
       
       

 

 

 

 
       
  Waardering gronden box3 2019  
  Waardering gronden box3 2018  
  Waardering gronden box3 2017  
  Waardering gronden box3 2016  
  Waardering gronden box3 2015  
  Waardering gronden box3 2014  
       
       
       
       
   

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 2020