Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Erfpachtvoorwaarden Notariskantoor Grondprijzen Kadastralekaart Actueel Agrarisch Nieuws

 

KOOPRECHT GRONDLEASING

Teneinde de continuïteit aan de erfpachter te garanderen verleent de grondeigenaar aan de erfpachter gedurende het bestaan van deze erfpachtverhouding het te allen tijde uitvoerbare recht tot koop van de blote eigendom van voormelde in erfpacht uitgegeven gronden.

Alsdan is de koopprijs gelijk aan de optelsom van beide rekenuitkomsten hierna onder a en b, waarbij jaargedeelten worden meegerekend en negatieve uitkomsten niet meetellen:


a. de vrije verkeerswaarde op het moment van uitoefening van het kooprecht van voormeld in erfpacht uitgegeven gronden, verminderd met de jaarlijks verschuldigde canon op het moment van uitoefening van het kooprecht gedeeld door zeven tiende (0,7), vermenigvuldigd met het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht, maximaal twintig (20);


b. de jaarlijks verschuldigde canon, op het moment van uitoefening van het kooprecht, maal dertig (30), verminderd met de jaarlijkse canon op het moment van vestiging van het erfpachtrecht, zijnde (///////), vermenigvuldigd met het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht.

Erfpachtvoorwaarden.pdf

____________________________________

 


 

 
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Mobiel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.com
    www.agri-financiering.com
  ________________________________________
     

 

 

 

  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 2021