Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Erfpachtvoorwaarden Notariskantoor Grondprijzen Kadastralekaart Actueel Agrarisch Nieuws

 

KOOPRECHT GRONDLEASING

Teneinde de continuïteit aan de erfpachter te garanderen verleent de grondeigenaar aan de erfpachter gedurende het bestaan van deze erfpachtverhouding het te allen tijde uitvoerbare recht tot koop van de blote eigendom van voormelde in erfpacht uitgegeven gronden.

Alsdan is de koopprijs gelijk aan de vrije verkeerswaarde op het moment van uitoefening van het kooprecht van voormeld in erfpacht uitgegeven gronden, verminderd met de jaarlijks verschuldigde canon op het moment van uitoefening van het kooprecht vermenigvuldigd met twee/derde (2/3) van het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht, waarbij jaargedeelten worden meegerekend.

Doch de koopprijs is nimmer minder dan de jaarlijks verschuldigde canon op het moment van uitoefening van het kooprecht maal dertig (30) gedeeld door drie tiende (0,3), verminderd met de jaarlijkse canon op het moment van vestiging van het erfpachtrecht, zijnde (///////) gedeeld door drie tiende (0,3), vermenigvuldigd met het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht, waarbij jaargedeelten worden meegerekend.


Erfpachtvoorwaarden.pdf

 

 
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Mobiel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.com
    www.agri-financiering.com
  ________________________________________
     

 

 

 

  Waardering gronden box3 2021
  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 1990 - 2022