Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Erfpachtvoorwaarden Notariskantoor Grondprijzen Kadastralekaart Actueel Agrarisch Nieuws

GRONDFINANCIERING t/m 100%

Blijvend gras- en bouwland.

GRONDLEASING

Agri-Financiering
Landelijk actief met de financiering van landbouwgronden, werkkapitaal en investeringskapitaal, t/m 100% van de vrije verkeerswaarde op basis van tijdelijk erfpacht, maximaal 30 jaar, met recht van koop op elk gewenst moment, grondleasing genoemd.

Renderende agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen renderende agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij, Akkerbouw, kleinschalige ondernemingen en ondernemingen met biologische bedrijfsvoering.

Financiering landbouwgrond t/m 100%
Financieringspercentage t/m 70% van de vrije verkeerswaarde en t/m 100% bij aankoop aangrenzende grond huiskavel.

Erfpachtcanon grondleasing
Met de erfpachtcanon van grondleasing à 5% per jaar is het gefinancierde bedrag in 20 jaar afgelost en gaat de grond over in eigendom tegen de canons van de resterende looptijd. De canon is waardevast en volledig fiscaal aftrekbaar gedurende de erfpacht.

Onherroepelijk kooprecht
Het kooprecht van de ondernemer is onherroepelijk zonder beperkende voorwaarden en mag op ieder moment worden uitgeoefend tegen het restant van de financieringssom, zie kooprecht.

____________________________________


Rekenvoorbeeld grondleasing
 
 
  (euro's per hectare)
  Aanvang erfpacht      
  Vrije verkeerswaarde landbouwgrond 50.000 100%  
  Inbreng ondernemer 15.000 30%  
  Te financieren bedrag middels grondleasing 35.000 70%  
         
  Jaarlasten      
  Erfpachtcanon 5% van 35.000 1.750 3,50%  
  Fiscale besparing IB-tarief 37,10% 650 1,30%  
  Netto jaarlasten: 1.100 2,20%  
         
  Eigendom op elk gewenst moment      
  Bij koop wordt de vrije verkeerswaarde verminderd met:      
  de inbreng van ondernemer aanvang erfpacht 15.000    
  en met het gefinancierde bedrag aanvang erfpacht 35.000    
  Totaal de jaarcanon op koopmoment à 1.750 / 0,7 x 20 j. 50.000    
         
  Als minimumkoopprijs gelden de canons van de resterende looptijd, de koopprijs is niet fiscaal aftrekbaar.      
     
 
 
  Erfpachtvoorwaarden.pdf  
     
 

 

 
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Mobiel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.com
    www.agri-financiering.com
  ________________________________________
     

 

 

 

  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 2021