Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Erfpachtvoorwaarden Notariskantoor Grondprijzen Kadastralekaart Actueel Agrarisch Nieuws

GRONDFINANCIERING t/m 100%

Blijvend gras- en bouwland.

GRONDLEASING

Agri-Financiering
Landelijk actief met de financiering van landbouwgronden, werkkapitaal en investeringskapitaal, t/m 100% van de vrije verkeerswaarde op basis van tijdelijk erfpacht, maximaal 30 jaar, met recht van koop op elk gewenst moment, grondleasing genoemd.

Renderende agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen renderende agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij, Akkerbouw, kleinschalige ondernemingen en ondernemingen met biologische bedrijfsvoering.

Financiering landbouwgrond t/m 100%
Financieringspercentage 70% t/m 100% van de vrije verkeerswaarde bij aankoop aangrenzende grond huiskavel.

Erfpachtcanon grondleasing
De jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt 5% van het gefinancierde bedrag, waarvan 2/3 (3,33%) dient als aflossing en 1/3 (1,67%) als zuivere grondrente. 

De eerste 20 jaar (2/3 van de looptijd) dient de erfpachtcanon als aflossing van het gefinancierde bedrag en de resterende 10 jaar (1/3 van de loooptijd) als zuiver grondrente.

Erfpachtcanon volledig fiscaal aftrekbaar
De erfpachtcanon is voor ondernemers volledig fiscaal aftrekbaar.

Herziening erfpachtcanon
De erfpachtcanon wordt jaarlijks herzien op basis van de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Kooprecht ondernemer
De ondernemer mag de grond op ieder moment kopen. Bij koop wordt de vrije verkeerswaarde tijdsevenredig verminderd met een bedrag gelijk aan 20 maal de jaarcanon en de inbreng van de ondernemer.

Er geldt een koopdrempel gelijk aan 20 maal de jaarcanon gedeeld door twee tiende die in 20 jaar tijdsevenredig afneemt.

Indien de koopprijs het restant van de koopdrempel overtreft vervallen de canons van de resterende looptijd.
_____________________________________

 

Rekenvoorbeeld grondleasing
 
 
  (euro's per hectare)
  Aanvang erfpacht      
  Vrije verkeerswaarde aan te kopen grond 50.000 100%  
  Ingbreng ondernemer 15.000 30%  
  Te financieren bedrag middels grondleasing 35.000 70%  
         
  Jaarlasten      
  Erfpachtcanon à 5% van 35.000 1.750 5,00%  
  Fiscale besparing IB-tarief 37,10% 650 1,80%  
  Netto jaarlasten: 1.100 3,20%  
         
  Koop na 20 jaar      
  Vrije verkeerswaarde landbouwgrond 55.000    
  af: inbreng ondernemer aanvang erfpacht 15.000      
  af: erfpachtcanon à 1.750 x 20 j. 35.000      
  Totaal af de vrije verkeerswaarde aanvang erfpacht: 50.000    
  Koopprijs ondernemer: 5.000    
  Fiscale besparing erfpachtcanon: 13.000    
     
 
 
  Ontwerpakte kooprecht.......  
     
 

 

 
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Mobiel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.com
    www.agri-financiering.com
  ________________________________________
     

 

 

 

  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 2021