Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondrente 1,67%

Home Kooprecht Erfpachtvoorwaarden Notariskantoor Grondprijzen Kadastralekaart Actueel Agrarisch Nieuws

GRONDFINANCIERING t/m 100%

(geen hypotheek en geen eigen inbreng)

GRONDLEASING

Grondrente 1,67%

 

Agri-Financiering
Financiering landbouwgronden t/m 100% van de vrije verkeerswaarde tegen een grondrente van 1,67% en aflossing in 30 jaar, op basis van tijdelijk erfpacht looptijd 30 jaar met recht van koop op elk gewenst moment.

Bestaande agrarische ondernemingen in Nederland komen in aanmerking
Melkveehouderij, Akkerbouw en ondernemingen met biologische bedrijfsvoering komen in aanmerking.

Erfpachtcanon grondleasing
De jaarlijkse erfpachtcanon is berekend op basis van 1,67% rente en 3,33% aflossing, samen 5% van het gefinancierde bedrag. De canon is waardevast en volledig fiscaal aftrekbaar.

Aflossingseffect kooprecht
Bij koop wordt de vrije verkeerswaarde verminderd met twee derde van de laatstgeldende jaarcanon maal het aantal verstreken erfpachtjaren, met als minimumkoopprijs de canons van de resterende looptijd gedeeld door drie tiende.

Onherroepelijk kooprecht ondernemer
Het kooprecht is onherroepelijk zonder beperkende voorwaarden en mag op ieder moment worden uitgeoefend.

Klik hier voor tekst kooprecht.....


____________________________________

 

Rekenvoorbeeld grondleasing
 
 
  (euro's per hectare)
  100% financiering  
  Vrije verkeerswaarde 50.000 100%  
  Financieringsbedrag grondleasing 50.000 100%  
         
  Jaarlasten      
  Grondrente 1/3 833 1,67%  
  Aflossingseffect kooprecht 2/3 1.667 3,33%  
  Samen de jaarlijkse erfpachtcanon: 2.500 5,00%  
  Fiscale besparing IB-tarief 50% 1.250 2,50%  
  Netto jaarlasten: 1.250 2,50%  
         
  Koop einde erfpacht      
  Vrije verkeerswaarde 50.000 100%  
  Af: jaarcanon à 2.500 x 2/3 x 30 verstreken jaren 50.000 100%  
  Koopprijs ondernemer: nihil    
     
     
 
 
  Erfpachtvoorwaarden.pdf  
     
 


 

 
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Mobiel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.com
    www.agri-financiering.com
  ________________________________________
     

 

 

 

  Waardering gronden box3 2021
  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 1990 - 2022