bouwland

Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondrente 1,67%

Home Kooprecht Erfpachtvoorwaarden Notariskantoor Grondprijzen Kadastralekaart Actueel Agrarisch Nieuws

GRONDFINANCIERING t/m 100%

(geen hypotheek en geen eigen inbreng)

GRONDLEASING

Grondrente 1,67%

 

Agri-Financiering
Financiering landbouwgronden t/m 100% van de vrije verkeerswaarde tegen een grondrente van 1,67%, op basis van tijdelijk erfpacht looptijd 30 jaar met recht van koop op elk gewenst moment.

Financieringssom
De financieringssom is gelijk aan de vrije verkeerswaarde aanvang erfpacht plus de grondrente voor 30 jaar. Middels de erfpachtcanon wordt de financieringssom in 30 jaar afgelost jaarlijks 1/30 deel.

Erfpachtcanon grondleasing
De jaarlijkse erfpachtcanon, 1/30 deel van de financieringssom, is waardevast en volledig fiscaal aftrekbaar.

Koop op elk gewenst moment
De ondernemer mag de grond op ieder moment kopen tegen minimaal het restant van de financieringssom.

Onherroepelijk kooprecht ondernemer
Het kooprecht is onherroepelijk zonder beperkende voorwaarden en mag op ieder moment worden uitgeoefend.

Klik hier voor tekst kooprecht.....

____________________________________

 

Rekenvoorbeeld grondleasing
 
 
  (euro's per hectare)
  Vrije verkeerswaarde aanvang erfpacht 50.000 100%  
  Bij: grondrente à 1,67% x 50.000 = 833 x 30 j. 25.000 50%  
  Financieringssom: 75.000 150%  
         
  Jaarlasten      
  Erfpachtcanon 1/30 van 75.000 2.500 3,33%  
  Fiscale besparing IB-tarief 50% 1.250 1,67%  
  Netto jaarlasten: 1.250 1,67%  
         
  Koopprijs einde erfpacht      
  Vrije verkeerswaarde 50.000 100%  
  Af: jaarcanon à 2.500 x 2/3 = 1.667 x 30 j. 50.000 100%  
  Koopprijs ondernemer: nihil    
     
 
 
     
  Erfpachtvoorwaarden.pdf  
     
 

 

 
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Mobiel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.com
    www.agri-financiering.com
  ________________________________________
     

 

 

 

  Waardering gronden box3 2021
  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 1990 - 2022