Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Erfpachtvoorwaarden Notariskantoor Grondprijzen Kadastralekaart Actueel Agrarisch Nieuws

GRONDFINANCIERING t/m 100%

Geen grondspaculatie blijvend gras- en bouwland.

GRONDLEASING

Grondrente 1,67%

 

Agri-Financiering
Landelijk actief met de financiering van landbouwgronden, werkkapitaal en investeringskapitaal, t/m 100% van de vrije verkeerswaarde op basis van tijdelijk erfpacht, maximaal 30 jaar, met recht van koop op elk gewenst moment, grondleasing genoemd.

Grondleasing verschaft de ondernemer eigen vermogen
Met grondleasing groeit de grond naar de ondernemer toe, met als resultaat eigen vermogen gelijk aan de vrije verkeerswaarde van de grond.

Renderende agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen bestaande renderende agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij, Akkerbouw en ondernemingen met biologische bedrijfsvoering.

Financiering landbouwgrond t/m 100%
Financiering landbouwgrond t/m 100% van de vrije verkeerswaarde, indien het goede grond betreft en ligging nabij de huiskavel.

Erfpachtcanon grondleasing
De jaarlijkse erfpachtcanon is berekend op basis van 1,67% rente en 3,33% aflossing, samen 5% van het gefinancierde bedrag.
De erfpachtcanon is waardevast en volledig fiscaal aftrekbaar.

Koopprijs einde erfpacht nagenoeg nihil
De ondernemer mag de grond op ieder moment kopen waarbij de vrije verkeerswaarde tijdsevenredig wordt verminderd met het aflossingsdeel van 30 maal de laatst geldende jaarcanon.

Onherroepelijk kooprecht
Het kooprecht is onherroepelijk zonder beperkende voorwaarden en mag op ieder moment worden uitgeoefend.

Klik hier voor tekst kooprecht.....


____________________________________

 

Rekenvoorbeeld grondleasing
 
 
  (euro's per hectare)
  100% financiering  
  Vrije verkeerswaarde landbouwgrond 50.000 100%  
  Gefinancierd bedrag middels grondleasing: 50.000 100%  
         
  Jaarlasten      
  Berekende rentedeel 1/3 van de canon 833 1,67%  
  Berekende aflossingsdeel 2/3 van de canon 1.667 3,33%  
   
   
  Samen de jaarlijkse erfpachtcanon: 2.500 5,00%  
  Fiscale besparing IB-tarief 50% 1.250 2,50%  
  Netto jaarlasten: 1.250 2,50%  
     
  Koop einde erfpacht  
 

Tegen het einde van de erfpacht is de koopprijs nagenoeg nihil en wordt de vrije verkeerswaarde verminderd met het aflossingsdeel van 30 maal de laatst geldende jaarcanon.

 
     
 
 
  Erfpachtvoorwaarden.pdf  
     
 


 

 
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Mobiel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.com
    www.agri-financiering.com
  ________________________________________
     

 

 

 

  Waardering gronden box3 2021
  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 1990 - 2022