Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Erfpachtvoorwaarden Notariskantoor Grondprijzen Kadastralekaart Actueel Agrarisch Nieuws

GRONDFINANCIERING t/m 100%

Geen grondspaculatie blijvend gras- en bouwland.

GRONDLEASING

Grondrente 1,67%

 

Agri-Financiering
Landelijk actief met de financiering van landbouwgronden, werkkapitaal en investeringskapitaal, t/m 100% van de vrije verkeerswaarde op basis van tijdelijk erfpacht, maximaal 30 jaar, met recht van koop op elk gewenst moment, grondleasing genoemd.

Vermogensgroei ondernemer
Met grondleasing komt de grond naar de ondernemer toe en groeit het eigen vermogen gelijk aan de vrije verkeerswaarde van de grond, dit in tegenstelling tot traditionele erfpacht.

Bestaande agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen bestaande agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij, Akkerbouw en ondernemingen met biologische bedrijfsvoering.

Financiering landbouwgrond t/m 100%
Goede landbouwgrond met ligging aan- en nabij de huiskavel kunnen voor de volle 100% gefinancierd worden.

Erfpachtcanon grondleasing
De jaarlijkse erfpachtcanon is berekend op basis van 1,67% rente en 3,33% aflossing, samen 5% van het gefinancierde bedrag.
De erfpachtcanon is waardevast en volledig fiscaal aftrekbaar.

Koopprijs einde erfpacht nagenoeg nihil
De ondernemer mag de grond op ieder moment kopen, waarbij de vrije verkeerswaarde tijdsevenredig wordt verminderd met 2/3 van 30 maal de laatstgeldende jaarcanon.

Onherroepelijk kooprecht
Het kooprecht is onherroepelijk zonder beperkende voorwaarden en mag op ieder moment worden uitgeoefend.

Klik hier voor tekst kooprecht.....


____________________________________

 

Rekenvoorbeeld grondleasing
 
 
  (euro's per hectare)
  100% financiering  
  Vrije verkeerswaarde landbouwgrond 50.000 100%  
  Gefinancierd bedrag middels grondleasing: 50.000 100%  
         
  Jaarlasten      
  Berekende rente 1/3 deel van de canon 833 1,67%  
  Berekende aflossing 2/3 deel van de canon 1.667 3,33%  
   
   
  Samen de jaarlijkse erfpachtcanon: 2.500 5,00%  
  Fiscale besparing IB-tarief 50% 1.250 2,50%  
  Netto jaarlasten: 1.250 2,50%  
         
  Vermogensgroei ondernemer      
  Aangroei eigen vermogen 2/3 van 2.500 (stille reserves) 1.667    
  Nettokosten grondleasing 1.250    
  Nettowinst ondernemer: 133%    
         
  Vermogensgroei ondernemer in 30 jaar      
  Aangroei eigen vermogen 30 x 1.667 50.000    
  Nettokosten grondleasing 30 x 1.250 37.500    
  Nettowinst ondernemer: 133%    
     
     
 
 
  Erfpachtvoorwaarden.pdf  
     
 


 

 
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Mobiel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.com
    www.agri-financiering.com
  ________________________________________
     

 

 

 

  Waardering gronden box3 2021
  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 1990 - 2022